Studiehjälpmedel
Nya och eviga förbundet, det


Nya och eviga förbundet, det

Jesu Kristi evangeliums fullhet (L&F 66:2). Det är nytt varje gång det efter en tid av avfall uppenbaras igen. Det är evigt i den meningen att det är Guds förbund och har åtnjutits i varje evangeliets tidsutdelning då människor varit villiga att ta emot det. Det nya och eviga förbundet uppenbarades på nytt till människor på jorden av Jesus Kristus genom profeten Joseph Smith. Det innehåller heliga förrättningar som verkställs genom prästadömets myndighet – såsom dop och tempelvigslar – som verkar för människans frälsning, odödlighet och eviga liv. När människor tar till sig evangeliet och lovar att hålla Guds bud, förbinder sig Gud att ge dem det nya och eviga förbundets välsignelser.