Studiehjälpmedel
Jordan


Jordan

Jordanfloden rinner från Gennesarets sjö till Döda havet. Floden är 16 mil lång och bildas genom att flera mindre vattendrag samlas till ett från berget Hermon. Det är den viktigaste floden i Israel.

Två viktiga händelser med anknytning till denna flod är då Herren delade floden för att låta Israel gå över (Jos. 3:14–17) och Jesu dop (Matt. 3:13–17; 1 Ne. 10:9).