Studiehjälpmedel
Noa, biblisk patriark


Noa, biblisk patriark

I Gamla testamentet son till Lemek, och den tionde patriarken från Adam (1 Mos. 5:29–32). Han vittnade om Kristus och predikade omvändelse för en ogudaktig generation. När folket förkastade hans budskap, befallde Gud honom att bygga en ark åt sin familj och alla djur då jorden skulle översvämmas för att förgöra de ogudaktiga (1 Mos. 6:13–22; Mose 8:16–30). Profeten Joseph Smith lärde att Noa är ängeln Gabriel och står närmast Adam när det gäller att inneha frälsningens nycklar.