Studiehjälpmedel
2 Moseboken (Exodus)


2 Moseboken (Exodus)

En bok skriven av Mose i Gamla testamentet som beskriver Israels uttåg (exodus) ur Egypten. Israels tidiga historia som tagits med i 2 Moseboken kan delas upp i tre delar: 1) folkets slaveri under Egypten, 2) deras uttåg ur Egypten under Moses ledarskap och 3) deras hängivenhet åt att tjäna Gud i sitt religiösa och politiska liv.

Den första delen, 2 Moseboken 1:1–15:21, beskriver hur Israel förtrycktes i Egypten; Moses uppväxt och kallelse; uttåget och påskens instiftande; marschen till Röda havet, Faraos härars undergång och Moses segersång.

Den andra delen, 2 Moseboken 15:22–18:27, berättar om Israels befrielse och om händelser på färden från Röda havet till Sinai; det bittra vattnet i Mara, hur de fick vaktlar och manna, lydde sabbatsbudet, undret med vatten ur klippan i Refidim samt striden där med amalekiterna; Jetros ankomst till lägret och hans råd om hur folket skulle styras.

Den tredje delen, kapitel 19–40, handlar om Israels invigning till Guds tjänst under de högtidliga händelserna vid Sinai. Herren avskilde folket som ett rike av präster och en helig nation. Han gav de tio budorden och han gav anvisningar om tabernaklet med dess inredning och om gudsdyrkan däri. Sedan följer berättelsen om folkets synd då de dyrkade guldkalven och slutligen redogörelsen för hur tabernaklet byggdes och tempeltjänsten ordnades.