Studiehjälpmedel
Tidsutdelning


Tidsutdelning

En evangeliets tidsutdelning är en tidsperiod då Herren har minst en bemyndigad tjänare på jorden som bär det heliga prästadömets nycklar.

Adam, Enok, Noa, Abraham, Mose, Jesus Kristus, Joseph Smith, och andra har var och en inlett en ny evangeliets tidsutdelning. När Herren organiserar en tidsutdelning uppenbaras evangeliet på nytt så att människorna i den tidsutdelningen inte blir beroende av gångna tidsutdelningar för att få kunskap om frälsningsplanen. Den tidsutdelning som inleddes av Joseph Smith kallas ”tidernas fullbordans utdelning”.