Studiehjälpmedel
Anständighet


Anständighet

Uppträdande eller utseende som är enkelt, anspråkslöst och sedesamt. En anständig person undviker överdrifter och utmanande kläder och uppträdande.