Studiehjälpmedel
Serubbabel


Serubbabel

I Gamla testamentet när Koresh (Cyrus) gav judarna tillstånd att återvända till Palestina, utsågs Serubbabel till guvernör eller representant för det judiska kungahuset. Hans persiska namn var Shesbassar (Esra 1:8). Han var med om att återuppbygga templet i Jerusalem (Esra 3:2, 8; 5:2).