Studiehjälpmedel
Mikael


Mikael

Det namn under vilket Adam var känd i föruttillvaron. Han kallas Ärkeängeln. Hans namn betyder på hebreiska ”den som är som Gud”.