Studiehjälpmedel
Harris, Martin


Harris, Martin

Ett av de tre vittnena om Mormons boks gudomliga ursprung och sanning. Han bistod ekonomiskt Joseph Smith och kyrkan. Herren bad Martin Harris att sälja sin egendom och ge pengarna till att bekosta utgivningen av Mormons bok (L&F 19:26–27, 34–35), att vara ett föredöme för kyrkan (L&F 58:35) samt att hjälpa till att bekosta evangeliets spridning (L&F 104:26).

Martin Harris uteslöts från kyrkan men återvände senare till fullt medlemskap. Ända till slutet av sitt liv bar han vittnesbörd om att han såg ängeln Moroni och de guldplåtar från vilka Joseph Smith översatte Mormons bok.