Studiehjälpmedel
Dödsstraff


Dödsstraff

Straff som innebär att den som dömts för brott mister livet. Tillämpas speciellt när det gäller mord.