Studiehjälpmedel
Inledning


Handledning för skriftstudier

Handledning för skriftstudier tar upp valda lärosatser, principer, personer och platser som återfinns i Bibeln, Mormons bok, Läran och förbunden och Den kostbara pärlan. Här anges också viktiga skriftställen att studera för varje ämne. Denna handledning kan vara till hjälp för dig vid dina skriftstudier enskilt och i familjen. Den kan hjälpa dig besvara frågor om evangeliet, studera olika ämnen i skrifterna, förbereda tal och lektioner samt ge ökad kunskap och starkare vittnesbörd om evangeliet.

Följande uppställning visar och förklarar ett exempel på ett uppslagsord i Handledning för skriftstudier:

Bild
exempel

Jorden

Den planet på vilken vi lever, skapad av Gud genom Jesus Kristus för att användas av människan under hennes jordiska prövotid. Dess slutliga bestämmelse är att bli förhärligad och upphöjd (L&F 77:1–2; 130:8–9). Jorden ska bli en evig arvedel för dem som levt värdiga celestial härlighet (L&F 88:14–26). De kommer att åtnjuta Faderns och Sonens närhet (L&F 76:62).

Skapad åt människan

Josefs stav

Joseph Smith, den yngre

Huvudorden i fetstil.

Ämnen innehåller en kortfattad definition.

Vissa ord har underavdelningar. Dessa står med kursiv stil.

Hänvisningar till snarlika skriftställen står inom parentes.

Ibland finns upplysningar om ett visst ämne inte under det ämne du slagit upp. Ordet Se med kursiv stil anger under vilket ämne du hittar upplysningarna.

Ibland innehåller andra ämnen i handledningen upplysningar som har att göra med det ämne du studerar. Orden Se även i kursiv stil hänvisar till dessa närbesläktade ämnen.

Skriftställen som hjälper dig förstå definitionen står inom parentes.

Varje hänvisning till ett skriftställe föregås av ett kort citat ur skriftstället eller en sammanfattning av skriftstället.

Ett kursiverat Se (eller Se även) följt av detta tankstreck anger att upplysningen finns i en underavdelning (”Efraim eller Josefs stav”) till ett huvudämne (”Efraim”).