Studiehjälpmedel
Förlåta


Förlåta

Enligt skrifterna betyder ”förlåta” i allmänhet det ena av två ting: 1) När Gud förlåter människor utplånar eller upphäver han det straff en viss synd kräver. Tack vare Kristi försoning kan alla som omvänder sig få syndernas förlåtelse, utom de som är skyldiga till mord eller den oförlåtliga synden mot den Helige Anden. 2) Då människor förlåter varandra, behandlar de varandra med kristuslik kärlek och hyser inga negativa känslor mot den som förorättat dem (Matt. 5:43–45; 6:12–15; Luk. 17:3–4; 1 Ne. 7:19–21).