Studiehjälpmedel
Hyde, Orson


Hyde, Orson

En medlem av det första tolv apostlarnas kvorum som kallades i den här tidsutdelningen (L&F 68:1–3; 75:13; 102:3; 124:128–129). Han fullgjorde många missioner för kyrkan, bland annat invigde han 1841 det heliga landet för det judiska folkets återkomst.