Studiehjälpmedel
Regering


Regering

När Jesus Kristus återvänder kommer han att upprätta ett rättfärdigt styressätt.