Studiehjälpmedel
Baal


Baal

En manlig solgud som dyrkades främst i Fenicien (1 Kung. 16:31) men som dyrkades på olika sätt på olika platser: av moabiterna som Baal-Peor (4 Mos. 25:1–3), i Shekem som Baal-Berit (Dom. 8:33; 9:4), i Ekron som Baal-Sebub (2 Kung. 1:2). Baal kan vara densamme som Bel i Babylon och grekernas Zeus. Ordet Baal uttrycker förhållandet mellan herre och slav. Den vanliga symbolen för Baal var en tjur. Astarte var den gudinna som vanligen dyrkades jämsides med Baal.

Baal kombinerades ibland med andra namn eller ord för att indikera samband med Baal, till exempel en plats där han dyrkades eller en person med liknande egenskaper som Baal. Eftersom ordet Baal fick en så ondskefull klang, ersattes det senare ibland med ordet Boset i dessa sammansatta namn. Boset betyder ”skam”.