Studiehjälpmedel
Vittna


Vittna

Att bära vittnesbörd genom den Helige Andens kraft, att högtidligt förkunna sanningen baserat på personlig kunskap eller tro.