Studiehjälpmedel
Adam-ondi-Ahman


Adam-ondi-Ahman

Den plats där Adam välsignade sina rättfärdiga efterkommande tre år innan han dog (L&F 107:53–56) och den plats dit han ska komma före Kristi andra ankomst (L&F 116).