Skrifterna
Läran och förbunden 116
Hämtade filer
Hela boken (pdf)
Fotnoter
Tema

Kapitel 116

Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith i närheten av Wights färjeläge, på en plats som hette Spring Hill i Daviess County i Missouri, den 19 maj 1838.

1 Spring Hill har av Herren fått namnet aAdam-ondi-Ahman eftersom det är platsen, sa han, dit bAdam ska komma för att besöka sitt folk, eller där den cGamle av dagar ska sitta, som profeten Daniel talade om.