Skrifterna
Läran och förbunden 83


Kapitel 83

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Independence i Missouri den 30 april 1832. Denna uppenbarelse togs emot när profeten satt i råd med sina bröder.

1–4: Kvinnor och barn har anspråk på sina makar och fäder för sitt uppehälle; 5–6: Kvinnor och föräldralösa har anspråk på kyrkan för sitt uppehälle.

1 Sannerligen, så säger Herren som tillägg till kyrkans lagar rörande kvinnor och barn, de som tillhör kyrkan och som har amist sina män och fäder:

2 Kvinnor har aanspråk på sina män för sin försörjning tills deras män tas bort. Och om de inte befinns vara överträdare, ska de få medlemskap i kyrkan.

3 Och om de inte är trofasta ska de inte få medlemskap i kyrkan. Dock får de stanna kvar på sina arvedelar enligt landets lagar.

4 Alla abarn har anspråk på sina föräldrar för sin försörjning tills de är myndiga.

5 Och därefter har de anspråk på kyrkan, eller med andra ord på Herrens aförrådshus, om deras föräldrar inte har så att de kan ge dem arvedelar.

6 Och förrådshuset ska upprätthållas med det som helgats åt kyrkan, och aänkor och föräldralösa ska försörjas liksom de bfattiga. Amen.