Skrifterna
Läran och förbunden 4


Kapitel 4

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till hans far, Joseph Smith den äldre, i Harmony i Pennsylvania i februari 1829.

1–4: Tappert tjänande frälser Herrens tjänare; 5–6: Gudalika egenskaper dugliggör dem att tjäna; 7: Det som hör Gud till måste sökas.

1 Se, ett aförunderligt verk ska snart påbörjas ibland människobarnen.

2 Se därför till, o ni som inträder i Guds atjänst, att ni btjänar honom av allt ert chjärta, all er förmåga, allt ert förstånd och all er styrka, så att ni kan stå dutan skuld inför Gud på den yttersta dagen.

3 Om ni därför har en önskan att tjäna Gud, är ni akallade till verket.

4 För se, afältet har redan vitnat till bskörd, och se, den som svingar skäran av all sin kraft, han samlar ett cförråd så att han inte omkommer utan bringar frälsning till sin själ.

5 Och atro, bhopp, ckärlek och barmhärtighet, med dblicken endast fäst på Guds eära, dugliggör honom till detta verk.

6 Kom ihåg tron, adygden, kunskapen, måttligheten, btålamodet, den broderliga välviljan, gudsfruktan, kärleken, cödmjukheten och dfliten.

7 aBe och ni ska få, bulta och det ska öppnas för er. Amen.