Skrifterna
Läran och förbunden 25


Kapitel 25

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Harmony i Pennsylvania i juli 1830 (se överskriften till kapitel 24). Denna uppenbarelse uppenbarar Herrens vilja för Emma Smith, profetens hustru.

1–6: Emma Smith, en utvald kvinna, kallas att hjälpa och trösta sin make; 7–11: Hon kallas också att skriva, att förklara skrifterna och att välja ut psalmer; 12–14: De rättfärdigas sång är en bön till Herren; 15–16: Lydnadens principer i denna uppenbarelse gäller alla.

1 Hör Herrens, din Guds, röst medan jag talar till dig, Emma Smith, min dotter, för sannerligen säger jag dig: Alla de som atar emot mitt evangelium är söner och döttrar i mitt brike.

2 En uppenbarelse ger jag dig rörande min vilja, och om du är trofast och avandrarbdygdens stigar inför mig ska jag bevara ditt liv, och du ska få en carvedel i Sion.

3 Se, dina asynder är dig förlåtna, och du är en utvald kvinna som jag har bkallat.

4 Knota inte över det som du inte har sett, för det har undanhållits dig och världen, vilket är enligt min visdom för kommande tider.

5 Och din kallelses ämbete ska vara att atrösta min tjänare Joseph Smith den yngre, din man, i hans lidanden, med tröstande ord och i ödmjukhetens anda.

6 Och du ska gå med honom när han går, och vara skrivare åt honom när det inte finns någon annan som kan skriva åt honom, så att jag kan sända min tjänare Oliver Cowdery vart jag än vill.

7 Och du ska aordineras under hans hand till att förklara skrifterna och till att förmana kyrkan allteftersom det ska givas dig genom min Ande,

8 för han ska lägga ahänderna på dig och du ska ta emot den Helige Anden, och din tid ska ägnas åt att skriva och till att lära mycket.

9 Och du behöver inte frukta, för din man ska stödja dig i kyrkan, ty för dem är han akallad, så att allt kan buppenbaras för dem, vad jag än vill, i enlighet med deras tro.

10 Och sannerligen säger jag dig att du ska lägga åt sidan adet som hör bvärlden till och csöka det som hör till en bättre värld.

11 Och du ska också få uppdraget att såsom det blir dig givet göra ett urval av heliga apsalmer att användas i min kyrka, vilket är behagligt för mig.

12 För min själ gläder sig åt ahjärtats bsång, ja, de rättfärdigas sång är en bön till mig, och den ska besvaras med en välsignelse på deras huvuden.

13 Lyft därför upp ditt hjärta och gläd dig och håll fast vid de förbund som du har slutit.

14 Fortsätt i aödmjukhetens anda och akta dig för bhögmod. Låt din själ glädja sig åt din man och den härlighet som ska komma över honom.

15 Håll ständigt mina bud, och du ska få en arättfärdighetens bkrona. Och om du cinte gör detta, kan du inte komma dit där jag är.

16 Och sannerligen, sannerligen säger jag dig, att detta är min aröst till alla. Amen.