Skrifterna
Läran och förbunden 87


Kapitel 87

Uppenbarelse och profetia om krig given genom profeten Joseph Smith i eller i närheten av Kirtland i Ohio den 25 december 1832. Vid den här tiden rådde utbredda tvistemål i Förenta staterna om slaveriet och South Carolinas ogiltigförklarande av federala avgifter. I Joseph Smiths historia berättas det att ”tecknen på oroligheter bland nationerna” började bli ”synligare” för profeten ”än de tidigare varit sedan kyrkan påbörjade sin färd ut ur öknen”.

1–4: Krig förutsägs mellan Nordstaterna och Sydstaterna; 5–8: Stora olyckor kommer att falla över jordens alla invånare.

1 Sannerligen, så säger Herren om de krig som inom kort kommer att äga rum, med början med uppror i aSouth Carolina, och vilka till sist slutar med död och elände för många själar:

2 Tiden ska komma då akrig ska utgjutas över alla nationer och börja på denna plats.

3 För se, Sydstaterna ska skilja sig från Nordstaterna, och Sydstaterna ska kalla på andra nationer, ja, själva Storbritannien som det kallas, och de ska även kalla på andra nationer för att kunna försvara sig mot andra nationer; och sedan ska akrig utgjutas över alla nationer.

4 Och efter många dagar ska det ske att aslavar ska sätta sig upp mot sina herrar, som ska vara rustade och övade för krig.

5 Och det ska även ske att återstoden som är kvar i landet ska rusta sig och bli ytterst vreda och ska plåga icke-judarna med en svår plåga.

6 Och så ska jordens invånare asörja för svärdets och blodsutgjutelsernas skull, och genom bhungersnöd och plågor och jordbävningar och himlens åska, och även genom våldsamma och intensiva blixtar ska jordens invånare få känna en allsmäktig Guds vrede och förbittring och ctuktande hand tills den bestämda förödelsen fullständigt har gjort dslut på alla nationer,

7 så att de heligas rop och de heligas ablod inte längre ska nå upp till Herren bSebaots öron från jorden om hämnd på sina fiender.

8 aStå därför på heliga platser och låt er inte rubbas förrän Herrens dag kommer, för se, den kommer bsnart, säger Herren. Amen.