Skrifterna
Läran och förbunden 39


Kapitel 39

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till James Covel i Fayette i New York den 5 januari 1831. James Covel som hade varit metodistpräst i omkring fyrtio år, slöt förbund med Herren om att han skulle lyda vilken befallning Herren än skulle ge honom genom profeten Joseph.

1–4: De heliga har förmågan att bli Guds söner; 5–6: Att ta emot evangeliet är att ta emot Kristus; 7–14: James Covel befalls att låta döpa sig och arbeta i Herrens vingård; 15–21: Herrens tjänare ska predika evangeliet före Kristi andra ankomst; 22–24: De som tar emot evangeliet ska samlas i tid och i evighet.

1 Hör och lyssna till hans röst som är från all evighet till all aevighet, den store bJag Är, ja, Jesus Kristus,

2 världens aljus och liv, ett ljus som lyser i mörkret och mörkret förstår det inte,

3 den som i atidens mitt kom till mina egna, och mina egna tog inte emot mig.

4 Men åt alla som tog emot mig gav jag förmågan att bli mina asöner, och på samma sätt ger jag förmågan att bli mina söner till alla som kommer att ta emot mig.

5 Och sannerligen, sannerligen säger jag dig: Den som tar emot mitt evangelium atar emot mig, och den som inte tar emot mitt evangelium tar inte emot mig.

6 Och detta är mitt aevangelium: omvändelse och dop i vatten, och sedan kommer bdopet med eld och med den Helige Anden, ja, Hjälparen, som visar allt och clär de fridgivande tingen rörande riket.

7 Och se, nu säger jag dig, min tjänare aJames: Jag har iakttagit dina gärningar och jag känner dig.

8 Och sannerligen säger jag dig: Ditt hjärta är nu uppriktigt inför mig, och se, jag har utgjutit stora välsignelser över ditt huvud.

9 Dock har du upplevt stor sorg, för du har förkastat mig många gånger på grund av högmod och avärldsliga omsorger.

10 Men se, dagen för din befrielse är kommen om du hörsammar min röst som säger dig: ”Stå upp och låt adöpa dig, och tvätta bort dina synder och åkalla mitt namn, så ska du få min Ande och en välsignelse så stor som du aldrig förr har känt till.”

11 Och om du gör detta har jag berett dig för ett större verk. Du ska predika mitt evangeliums fullhet som jag har sänt ut i dessa sista dagar, förbundet som jag har sänt ut för att aåtervinna mitt folk som är av Israels hus.

12 Och det ska ske att kraft ska avila över dig. Du ska ha stor tro, och jag ska vara med dig och gå framför ditt ansikte.

13 Du är kallad till att aarbeta i min vingård och att bygga upp min kyrka samt att bframbringa Sion, så att hon kan glädjas på höjderna och cblomstra.

14 Se, sannerligen, sannerligen säger jag dig: Du är inte kallad att bege dig till länderna österut, utan du är kallad att bege dig till Ohio.

15 Och eftersom mitt folk ska samlas i Ohio har jag en avälsignelse i beredskap, en som inte är känd bland människobarnen, och den ska utgjutas över deras huvuden. Och därifrån ska män gå ut till balla cnationer.

16 Se, sannerligen, sannerligen säger jag dig att folket i Ohio åkallar mig med mycket tro, i tron att jag ska hejda min hand från att döma nationerna, men jag kan inte förneka mitt ord.

17 Uppbjud därför all din kraft och kalla trofasta arbetare till min vingård, så att den kan abeskäras för sista gången.

18 Och i den mån de omvänder sig och tar emot mitt evangeliums fullhet och blir heliggjorda, ska jag hejda min hand från att adöma dem.

19 Gå därför ut, ropa med hög röst och säg: ”Himmelriket är nära”, och ropa: ”Hosianna, välsignat vare den allrahögste Gudens namn!”

20 Gå ut och döp i vatten och bered vägen framför mitt ansikte inför tiden för min aankomst.

21 För tiden är nära. aDagen och stunden bvet ingen människa, men den kommer förvisso.

22 Och den som tar emot detta tar emot mig, och de ska samlas med mig i tid och i evighet.

23 Och vidare ska det ske att på alla som ni döper i vatten ska ni lägga ahänderna och de ska få den bHelige Andens gåva, och de ska cse fram emot tecknen på min dankomst och ska känna mig.

24 Se, jag kommer snart. Ske alltså. Amen.