Skrifterna
Läran och förbunden 92


Kapitel 92

Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 15 mars 1833. Uppenbarelsen handleder Frederick G. Williams, som nyligen utsetts till rådgivare till Joseph Smith, angående hans plikter i Förenade firman (se överskriften till kapitel 78 och 82).

1–2: Herren ger en befallning rörande inträde i den förenade orden.

1 Sannerligen, så säger Herren: Jag ger den aförenade orden, bildad i överensstämmelse med den förut givna befallningen, en uppenbarelse och befallning angående min tjänare Frederick G. Williams, att ni ska uppta honom i er orden. Vad jag säger till en säger jag till alla.

2 Och vidare säger jag till dig, min tjänare Frederick G. Williams, att du ska vara en livaktig medlem av denna orden, och i den mån du är trofast i att hålla alla tidigare befallningar ska du bli välsignad för evigt. Amen.