Skrifterna
Läran och förbunden 118


Kapitel 118

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Far West i Missouri den 8 juli 1838 som svar på den ödmjuka vädjan: ”Visa oss din vilja, o Herre, angående de tolv.”

1–3: Herren kommer att dra försorg om de tolvs familjer; 4–6: Vakanser i de tolvs råd fylls.

1 Sannerligen, så säger Herren: Låt genast hålla en konferens. Låt organisera de tolv och låt män utses att afylla platsen efter dem som har fallit.

2 Låt min tjänare aThomas stanna kvar ännu en tid i Sions land för att ge ut mitt ord.

3 Låt de övriga från den stunden fortsätta predika, och om de gör detta med ödmjukt hjärta, i saktmod och aanspråkslöshet och blångmodighet, så ger jag, Herren, dem det löftet att jag ska dra försorg om deras familjer, och en vid dörr ska härefter öppnas för dem.

4 Och låt dem nästa vår färdas över de stora vattnen och där förkunna mitt evangelium i dess fullhet samt bära vittnesbörd om mitt namn.

5 Låt dem ta avsked från mina heliga i staden Far West den 26 april nästa år, på den tomt där mitt hus ska byggas, säger Herren.

6 Låt min tjänare John Taylor, och även min tjänare John E. Page och även min tjänare Wilford Woodruff och även min tjänare Willard Richards, utses att fylla platserna efter dem som har fallit och bli officiellt underrättade om sin utnämning.