Skrifterna
Läran och förbunden 106


Kapitel 106

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 25 november 1834. Denna uppenbarelse är riktad till Warren A. Cowdery, en äldre bror till Oliver Cowdery.

1–3: Warren A. Cowdery kallas som lokalt presiderande ämbetsman; 4–5: Kristi andra ankomst kommer inte att överraska ljusets barn som en tjuv; 6–8: Stora välsignelser följer på trofast tjänande i kyrkan.

1 Det är min vilja att min tjänare Warren A. Cowdery ska utses och ordineras till presiderande högpräst över min kyrka i aFreedom och trakterna runt omkring,

2 och att han ska predika mitt eviga evangelium och höja sin röst och varna folket, inte bara på den egna orten utan även i närliggande län,

3 och ägna hela sin tid åt denna höga och heliga kallelse som jag nu ger honom samt flitigt asöka bhimmelriket och dess rättfärdighet så ska allt nödvändigt läggas därtill, för carbetaren är värd sin lön.

4 Och vidare: Sannerligen säger jag er: Herrens aankomst är bnära och den överraskar världen som en ctjuv om natten.

5 Fäst därför bältet om era höfter så att ni kan vara aljusets barn, och då ska den dagen inte böverraska er som en tjuv.

6 Och vidare: Sannerligen säger jag er: Det var glädje i himlen när min tjänare Warren bugade sig för min spira och lösgjorde sig från människopåfund.

7 Därför är min tjänare Warren välsignad, för jag ska förbarma mig över honom, och trots hans hjärtas afåfänga ska jag, i den mån han ödmjukar sig för mig, upplyfta honom.

8 Och jag ska vara honom anådig och ge honom tillförsikt varigenom han kan bestå, och om han fortsätter att vara ett trofast vittne och ett ljus för kyrkan, har jag berett en krona åt honom i min Faders bboningar. Ske alltså. Amen.