Skrifterna
Läran och förbunden 26


Kapitel 26

Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith, Oliver Cowdery och John Whitmer i Harmony i Pennsylvania i juli 1830 (se överskriften till kapitel 24).

1: De uppmanas att studera skrifterna och att predika; 2: Lagen om allmänt bifall fastställs.

1 Se, jag säger er att ni ska ägna er tid åt att astudera skrifterna och predika och konfirmera församlingen i bColesville samt åt att bruka jorden, såsom det krävs, tills ni ska resa västerut för att hålla nästa konferens, och då ska det tillkännages för er vad ni ska göra.

2 Och allt i kyrkan ska ske med aallmänt bifall, genom mycket bön och tro, för allt ska ni få genom tro. Amen.