Skrifterna
  Läran och förbunden 120
  Hämtade filer
  Hela boken (pdf)
  Fotnoter
  Tema

  Kapitel 120

  Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Far West i Missouri den 8 juli 1838 som förklarar förfogandet över de ägodelar som erlagts i tionde enligt föregående uppenbarelse, kapitel 119.

  1 Sannerligen, så säger Herren: Tiden har nu kommit då adet ska handhas av ett råd som består av min kyrkas första presidentskap och av biskopen och hans råd och av mitt högråd samt genom min egen röst till dem, säger Herren. Ske alltså. Amen.