Skrifterna
Läran och förbunden 32


Kapitel 32

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till Parley P. Pratt och Ziba Peterson i Manchester i New York i början av oktober 1830. Äldsterna var mycket intresserade av och hade stora förhoppningar beträffande lamaniterna, vars utlovade välsignelser hade kommit till kyrkans kännedom genom Mormons bok. Till följd av detta uppsändes en ödmjuk vädjan om att Herren skulle tillkännage sin vilja huruvida äldsterna vid den tidpunkten skulle sändas till indianstammarna västerut. Uppenbarelsen följde.

1–3: Parley P. Pratt och Ziba Peterson kallas att predika för lamaniterna och följa med Oliver Cowdery och Peter Whitmer den yngre; 4–5: De ska be om att kunna förstå skrifterna.

1 Och nu beträffande min tjänare aParley P. Pratt: Se, jag säger honom att så sant jag lever vill jag att han ska förkunna mitt evangelium och blära av mig och vara saktmodig och ödmjuk i hjärtat.

2 Och det som jag har bestämt för honom är att han ska afölja med mina tjänare Oliver Cowdery och Peter Whitmer den yngre ut i vildmarken bland blamaniterna.

3 Och även aZiba Peterson ska gå med dem, och jag ska själv gå med dem och vara bmitt ibland dem, och jag är deras cförespråkare hos Fadern och inget ska få överhand över dem.

4 Och de ska age akt på det som är skrivet och inte göra anspråk på någon annan buppenbarelse, och de ska alltid be om att jag ska cutveckla detta för deras dförstånd.

5 Och de ska ge akt på dessa ord och inte ringakta dem, och jag ska välsigna dem. Amen.