Skrifterna
Läran och förbunden 79


Kapitel 79

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Hiram i Ohio den 12 mars 1832.

1–4: Jared Carter kallas att predika evangeliet genom Hjälparen.

1 Sannerligen säger jag dig att det är min vilja att min tjänare Jared Carter åter ska bege sig till länderna österut, från plats till plats och från stad till stad, i kraft av den aordination varmed han har ordinerats, och förkunna glada budskap om stor glädje, ja, det eviga evangeliet.

2 Och jag ska sända honom aHjälparen, som ska lära honom sanningen och den väg han ska gå,

3 och i den mån han är trofast ska jag åter kröna honom med kärvar.

4 Låt därför ditt hjärta fröjda sig, min tjänare Jared Carter, och afrukta inte, säger er Herre, ja, Jesus Kristus. Amen.