Skrifterna
Läran och förbunden 137


Kapitel 137

En syn given till profeten Joseph Smith i templet i Kirtland i Ohio den 21 januari 1836. Detta hände vid utförandet av förrättningar som förberedelse inför templets invigning.

1–6: Profeten ser sin bror Alvin i det celestiala riket; 7–9: Läran om frälsning för de döda uppenbaras; 10: Alla barn är frälsta i det celestiala riket.

1 aHimlarna öppnades för oss och jag såg Guds bcelestiala rike och dess härlighet. Huruvida jag var i ckroppen eller utanför kan jag inte säga.

2 Jag såg aportens enastående skönhet genom vilken detta rikes arvingar ska inträda, den var som omringad av beldsflammor.

3 Jag såg även Guds aflammande tron, varpå bFadern och cSonen satt.

4 Jag såg detta rikes vackra gator, vilka tycktes vara belagda med aguld.

5 Jag såg fader aAdam och bAbraham och min cfar och min dmor och min bror eAlvin, han som insomnade för länge sedan.

6 Och jag förundrades över hur han hade fått en aarvedel i det riket, eftersom han hade lämnat det här livet innan Herren hade satt sin hand till verket för att samla Israel för bandra gången, och han inte hade blivit cdöpt till syndernas förlåtelse.

7 Sålunda kom Herrens aröst till mig och sa: ”Alla som har dött butan kunskap om detta evangelium, vilka skulle ha tagit emot det om de hade tillåtits att stanna kvar, ska bli carvingar till Guds dcelestiala rike.

8 Även alla som härefter dör utan kunskap om det, som askulle ha tagit emot det av hela sitt hjärta, ska bli arvingar till detta rike,

9 för jag, Herren, ska adöma alla människor enligt deras bgärningar, enligt deras hjärtans cönskemål.”

10 Och jag såg även att alla barn som dör innan de uppnår aansvarighetsåldern är bfrälsta i himlens celestiala rike.