Skrifterna
Läran och förbunden 12


Kapitel 12

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till Joseph Knight den äldre i Harmony i Pennsylvania i maj 1829. Joseph Knight trodde på Joseph Smiths försäkran om att han hade Mormons boks plåtar i sin ägo och om det då pågående översättningsarbetet och hade ett flertal gånger gett materiell hjälp till Joseph Smith och hans skrivare, vilket gjorde det möjligt för dem att fortsätta översätta. På Joseph Knights begäran frågade profeten Herren och tog emot uppenbarelsen.

1–6: Arbetare i vingården ska vinna frälsning; 7–9: Alla som önskar och har förmåga kan få hjälpa till i Herrens verk.

1 aEtt stort och förunderligt verk ska påbörjas ibland människobarnen.

2 Se, jag är Gud. Ge akt på mitt ord, vilket är levande och kraftfullt, skarpare än ett tveeggat svärd, så att det skiljer både led och märg. Ge därför akt på mitt ord.

3 Se, fältet har redan vitnat till skörd. Låt därför den som vill skörda svinga sin skära av all sin kraft och skörda medan dagen varar, så att han kan samla evig frälsning åt sin själ i Guds rike.

4 Ja, den som svingar sin skära och skördar, han är kallad av Gud.

5 Om du därför ber mig ska du få, om du bultar ska det öppnas för dig.

6 Se, eftersom du har bett så säger jag dig: Håll mina bud och sök att frambringa och upprätta Sions sak.

7 Se, jag talar till dig och även till alla dem som har en önskan att frambringa och upprätta detta verk.

8 Och ingen kan hjälpa till i detta verk om han inte är aödmjuk och fylld av barmhärtighet och har btro, chopp och dkärlek samt är måttlig i allt, vad som än ska anförtros i hans vård.

9 Se, jag som talar dessa ord är världens ljus och liv. Ge därför akt av all din förmåga, och då är du kallad. Amen.