Skrifterna
Läran och förbunden 108


Kapitel 108

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 26 december 1835. Detta kapitel togs emot på begäran av Lyman Sherman, som tidigare hade ordinerats till högpräst och sjuttio och som hade kommit till profeten med en önskan om att få en uppenbarelse som skulle tillkännage hans plikt.

1–3: Lyman Sherman får förlåtelse för sina synder; 4–5: Han ska räknas bland kyrkans ledande äldster; 6–8: Han kallas att predika evangeliet och stärka sina bröder.

1 Sannerligen, så säger Herren till dig, min tjänare Lyman: Dina synder är dig förlåtna, eftersom du har lytt min röst genom att komma hit upp denna morgon för att ta emot råd av honom som jag har utsett.

2 Låt därför din själ vara lugn beträffande din andliga ställning och motsätt dig inte längre min röst.

3 Och stå upp och var härefter mer noga med att hålla dina löften som du har avlagt och avlägger, och du ska välsignas med mycket stora välsignelser.

4 Vänta tålmodigt tills den högtidliga församlingen kallas samman av mina tjänare. Då ska du bli ihågkommen med mina första äldster och genom ordination få rätten tillsammans med de övriga av mina äldster som jag har utvalt.

5 Se, detta är Faderns löfte till dig om du förblir trofast.

6 Och på den dagen ska det uppfyllas för dig att du ska ha rätt att predika mitt evangelium varthelst jag från den tiden och härefter ska sända dig.

7 Styrk därför dina bröder i alla dina samtal, i alla dina böner, i alla dina förmaningar och i allt du gör.

8 Och se och ge akt, jag är med dig för att välsigna dig och befria dig för evigt. Amen.