Skrifterna
Läran och förbunden 129


Kapitel 129

Instruktioner givna av profeten Joseph Smith i Nauvoo i Illinois den 9 februari 1843 som förklarar tre viktiga nycklar varmed tjänande änglars och andars sanna natur kan urskiljas.

1–3: Det finns både uppståndna kroppar och andekroppar i himlen; 4–9: Nycklar ges varmed budbärare från andra sidan förlåten känns igen.

1 Det finns två slags varelser i ahimlen, nämligen bänglar, som är cuppståndna personer och har kroppar av kött och ben –

2 Jesus sa till exempel: ”Rör vid mig och se, för en ande har inte akött och ben som ni ser att jag har.”

3 För det andra: De arättfärdiga människors bandar som har fullkomliggjorts, de som inte är uppståndna men som har ärvt samma härlighet.

4 Om en budbärare kommer och säger sig ha ett budskap från Gud, så räck honom handen och be honom skaka hand med dig.

5 Om han är en ängel gör han detta och du kan känna hans hand.

6 Om han är en rättfärdig persons ande som har fullkomliggjorts kommer han i sin härlighet, för det är enda sättet varpå han kan visa sig –

7 be honom skaka hand med dig, men han kommer inte att göra en rörelse, eftersom det strider mot himlens ordning att en rättfärdig man skulle bedra, men han kommer ändå att framföra sitt budskap.

8 Om det är adjävulen som kommer som en ljusets ängel så kommer han, när du ber honom skaka hand med dig, att räcka dig sin hand, och du kommer inte att känna något. Därför kan du upptäcka honom.

9 Detta är tre viktiga nycklar varmed du kan veta om ett budskap är från Gud.