Skrifterna
Läran och förbunden 2


Kapitel 2

Ett utdrag från Joseph Smiths historia som återger ängeln Moronis ord till profeten Joseph Smith på kvällen den 21 september 1823, medan profeten var i sin fars hem i Manchester i New York. Moroni var den siste i en lång rad historiker som fört den uppteckning som nu läggs fram för världen som Mormons bok (jämför Malaki 4:5–6; likaså kapitel 27:9; 110:13–16 och 128:18).

1: Elia ska uppenbara prästadömet; 2–3: Löftena till fäderna inplantas i barnens hjärtan.

1 Se, jag ska uppenbara prästadömet för er genom profeten aElias hand, innan Herrens bstora och fruktansvärda dag kommer.

2 Och ahan ska inplanta i barnens hjärtan de blöften som gavs till fäderna, och barnens hjärtan ska vända sig till sina fäder.

3 Om det inte vore så, skulle hela jorden bli fullständigt ödelagd vid hans ankomst.