Skrifterna
Läran och förbunden 66


Kapitel 66

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Hiram i Ohio den 29 oktober 1831. William E. McLellin hade i avskildhet bett till Herren om att profeten skulle ta emot svaren på fem frågor, frågor som Joseph Smith inte kände till. På William E. McLellins begäran rådfrågade profeten Herren och erhöll denna uppenbarelse.

1–4: Det eviga förbundet är evangeliets fullhet; 5–8: Äldster ska predika, vittna och samtala med folket; 9–13: Den som trofast tjänar i sitt kall försäkrar sig om att få ärva evigt liv.

1 Se, så säger Herren till min tjänare William E. McLellin: Välsignad är du, eftersom du har vänt dig bort från din ondska och har tagit emot mina sanningar, säger Herren din Återlösare, Frälsaren för världen, ja, för alla dem som atror på mitt namn.

2 Sannerligen säger jag dig: Välsignad är du eftersom du har tagit emot mitt aeviga förbund, ja, mitt evangeliums fullhet, utsänt till människobarnen, för att de skulle kunna få bliv och få del av de härligheter som ska uppenbaras i de sista dagarna, såsom det skrevs av apostlarna och profeterna i forna dagar.

3 Sannerligen säger jag dig, min tjänare William, att du är ren, men inte helt och hållet. Omvänd dig därför från det som inte är behagligt i mina ögon, säger Herren, för Herren ska avisa dig det.

4 Och nu ska jag, Herren, sannerligen visa dig vad jag vill med dig, eller vad som är min vilja beträffande dig.

5 Se, sannerligen säger jag dig att det är min vilja att du ska aförkunna mitt evangelium från land till land, från stad till stad, ja, i områdena runt omkring där det inte har förkunnats.

6 Stanna inte många dagar på den här platsen. Far ännu inte upp till Sions land, men i den mån du kan sända, så sänd. Tänk i övrigt inte på dina ägodelar.

7 aBege dig till de östra områdena, bär bvittnesbörd på varje plats för alla folk och i deras synagogor, och samtala med folket.

8 Låt min tjänare Samuel H. Smith följa med dig och överge honom inte, och ge honom dina instruktioner. Och den som är trofast ska göras astark på varje plats, och jag, Herren, ska gå med dig.

9 Lägg dina ahänder på de sjuka, och de ska btillfriskna. Återvänd inte förrän jag, Herren, sänder dig. Var tålmodig i lidanden. cBe och du ska få, bulta och det ska öppnas för dig.

10 Försök att inte bli betyngd. Avstå från all orättfärdighet. Begå inte aäktenskapsbrott – en frestelse som du har haft bekymmer med.

11 aHåll dessa ord, för de är sanna och trovärdiga, och du ska ära ditt ämbete, och du ska driva många människor till bSion med csånger av evig glädje över deras huvuden.

12 aFortsätt med detta ända till slutet, och du ska få det eviga livets bkrona på min Faders högra sida, han som är full av nåd och sanning.

13 Sannerligen, så säger Herren din aGud, din Återlösare, ja, Jesus Kristus. Amen.