Skrifterna
Läran och förbunden 131


Kapitel 131

Instruktioner av profeten Joseph Smith, givna i Ramus i Illinois den 16 och 17 maj 1843.

1–4: Celestialt äktenskap är nödvändigt för upphöjelse i den högsta himlen; 5–6: Förklaring till hur människor beseglas till evigt liv; 7–8: All ande är materia.

1 I den acelestiala härligheten finns det tre himlar eller grader,

2 och för att uppnå den ahögsta måste en människa ingå i denna prästadömets orden [det vill säga det bnya och eviga äktenskapsförbundet].

3 Och om hon inte gör det kan hon inte uppnå den.

4 Hon kan inträda i de andra, men det är slutet på hennes rike. Hon kan inte aföröka sig.

5 (Den 17 maj 1843.) Det fastare aprofetiska ordet innebär att en människa genom uppenbarelse och profetians ande vet att hon är bbeseglad till cevigt liv genom det heliga prästadömets makt.

6 Det är omöjligt för en människa att bli afrälst i bokunnighet.

7 Det finns ingen immateriell materia. All aande är materia, men den är finare och renare och kan endast urskiljas med brenare ögon.

8 Vi kan inte se den, men när våra kroppar är renade kommer vi att se att allt är materia.