Skrifterna
Läran och förbunden 37


Kapitel 37

Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith och Sidney Rigdon i närheten av Fayette i New York i december 1830. Här ges den första befallningen i denna tidsutdelning om en insamling.

1–4: De heliga kallas att samlas i Ohio.

1 Se, jag säger er att jag finner det inte lämpligt att ni ska aöversätta mer innan ni beger er till Ohio, och detta på grund av fienden och för er egen skull.

2 Och vidare säger jag er att ni inte ska ge er av förrän ni har predikat mitt evangelium i dessa områden och har styrkt kyrkan var den än finns och alldeles speciellt i aColesville, för se, de ber till mig med stor tro.

3 Och vidare ger jag kyrkan en befallning att jag finner det lämpligt att de ska samlas i aOhio, i avvaktan på tiden då min tjänare Oliver Cowdery ska komma tillbaka till dem.

4 Se, häri är visdom, och låt var och en själv avälja tills jag kommer. Ske alltså. Amen.