Skrifterna
Läran och förbunden 9


Kapitel 9

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till Oliver Cowdery i Harmony i Pennsylvania i april 1829. Oliver förmanas att vara tålmodig och uppmanas att för stunden vara nöjd med att skriva efter översättarens diktamen, i stället för att försöka översätta.

1–6: Andra forntida uppteckningar återstår ännu att översättas; 7–14: Mormons bok översätts genom utforskning och genom andlig bekräftelse.

1 Se, jag säger dig, min son, att eftersom du inte aöversatte enligt det som du önskade av mig, och åter började bskriva för min tjänare Joseph Smith den yngre, så vill jag ändå att du fortsätter till dess du har avslutat denna uppteckning som jag har anförtrott honom.

2 Och se, därefter har jag aandra buppteckningar som jag ska ge dig förmåga att hjälpa till att översätta.

3 Var tålmodig, min son, för det är enligt min visdom, och det är inte nödvändigt att du ska översätta just nu.

4 Se, det verk som du är kallad att utföra är att skriva åt min tjänare Joseph.

5 Och se, det är för att du inte fortsatte som du började när du började översätta, som jag har tagit bort denna förmån ifrån dig.

6 aKnota inte, min son, för det är enligt min visdom som jag har handlat mot dig på detta sätt.

7 Se, du har inte förstått. Du antog att jag skulle ge dig den, när det enda du tänkte på var att be till mig.

8 Men se, jag säger dig, att du måste autforska det i ditt eget sinne. Sedan måste du bfråga mig om det är rätt, och om det är rätt ska jag få ditt hjärta att cbrinna dinom dig. Därför ska du ekänna att det är rätt.

9 Men om det inte är rätt ska du inte få någon sådan känsla, utan det ska komma en atröghet över ditt tänkande som får dig att glömma det som är fel. Därför kan du inte skriva det som är heligt om det inte blir dig givet av mig.

10 Om du nu hade vetat detta skulle du ha kunnat aöversätta, men det är inte nödvändigt att du översätter nu.

11 Se, det var nödvändigt när du började, men du var arädd och tiden är förbi, och det är inte nödvändigt nu.

12 För inser du inte att jag har gett min tjänare aJoseph tillräcklig styrka som ersättning därför? Och ingen av er har jag fördömt.

13 Gör det som jag har befallt dig, och du ska få framgång. Var trofast och ge inte efter för någon afrestelse.

14 Stå fast i det averk vartill jag har bkallat dig, och inte ett hårstrå på ditt huvud ska gå förlorat, och du ska cupphöjas på den yttersta dagen. Amen.