Skrifterna
Läran och förbunden 40


Kapitel 40

Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith och Sidney Rigdon i Fayette i New York den 6 januari 1831. Innan uppteckningen av denna uppenbarelse står det i profetens historia: ”Eftersom James [Covel] förkastade Herrens ord och återgick till sina tidigare principer och till sitt folk, gav Herren mig och Sidney Rigdon följande uppenbarelse” (se kapitel 39).

1–3: Rädsla för förföljelser samt världsliga bekymmer får människor att förkasta evangeliet.

1 Se, sannerligen säger jag er att min tjänare aJames Covels hjärta var uppriktigt inför mig, för han slöt förbund med mig om att han skulle lyda mitt ord.

2 Och han atog emot ordet med glädje, men genast frestade Satan honom och rädslan för bförföljelser samt världsliga omsorger fick honom att cförkasta ordet.

3 Därför bröt han mitt förbund, och det återstår för mig att förfara med honom som det synes mig gott. Amen.