Skrifterna
Läran och förbunden 81


Kapitel 81

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Hiram i Ohio den 15 mars 1832. Frederick G. William kallas att vara högpräst och rådgivare i det höga prästadömets presidentskap. De historiska uppteckningarna visar att när denna uppenbarelse togs emot i mars 1832 kallades Jesse Gause till ämbetet som rådgivare till Joseph Smith i presidentskapet. Men när han inte förmådde fortsätta på ett sätt som var förenligt med denna utnämning, blev kallet senare överfört till Frederick G. Williams. Uppenbarelsen (daterad mars 1832) bör betraktas som ett steg mot det formella organiserandet av första presidentskapet. Speciellt nämns kravet på ämbetet som rådgivare i denna grupp och den förklarar utnämningens höga rang. Broder Gause verkade under en tid, men uteslöts ur kyrkan i december 1832. Broder Williams ordinerades till det angivna ämbetet den 18 mars 1833.

1–2: Rikets nycklar innehas alltid av första presidentskapet; 3–7: Om Frederick G. Williams är trofast i sitt tjänande ska han få evigt liv.

1 Sannerligen, sannerligen säger jag dig, min tjänare Frederick G. Williams: Lyssna till hans röst som talar, till Herrens er Guds ord och hörsamma den kallelse varmed du är kallad, ja, att vara en ahögpräst i min kyrka och en rådgivare åt min tjänare Joseph Smith den yngre,

2 åt vilken jag har gett rikets anycklar, vilka alltid tillhör det höga prästadömets bpresidentskap.

3 Därför erkänner jag förvisso honom och ska välsigna honom och även dig i den mån du är trofast i fråga om råd, i ämbetet som jag har bestämt åt dig, i att alltid be, högt och i ditt hjärta, offentligt såväl som i enskildhet och även i din verksamhet med att förkunna evangeliet i de levandes land och bland dina bröder.

4 Och genom att göra detta gör du den största nyttan för dina medmänniskor och bidrar till hans aära som är din Herre.

5 Var därför trofast. Verka i det ämbete vartill jag har utsett dig. aHjälp de svaga, lyft upp händerna som hänger ner och bstyrk de cmatta knäna.

6 Och om du är trofast intill änden ska du få aodödlighetens krona och bevigt liv i de cboningar som jag har berett i min Faders hus.

7 Se och ge akt: Dessa är Alfa och Omegas, ja, Jesu Kristi, ord. Amen.