Skrifterna
Läran och förbunden 99


Kapitel 99

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till John Murdock den 29 augusti 1832 i Hiram i Ohio. I över ett år hade John Murdock predikat evangeliet medan hans barn – moderlösa efter hans hustru Julia Clapps bortgång i april 1831 – bodde hos andra familjer i Ohio.

1–8: John Murdock kallas att förkunna evangeliet, och de som tar emot honom tar emot Herren och ska få barmhärtighet.

1 Se, så säger Herren till min tjänare John Murdock: Du är kallad att bege dig till länderna österut och gå från hus till hus, från by till by och från stad till stad för att mitt under aförföljelse och ogudaktighet förkunna mitt eviga evangelium för deras invånare.

2 Och den som atar emot dig tar emot mig, och du ska få kraft att förkunna mitt ord med min Helige Andes btillkännagivelse.

3 Och den som tar emot dig asom ett litet barn tar emot mitt brike, och välsignade är de, för de ska få cbarmhärtighet.

4 Och den som aförkastar dig ska med sitt hus bli förkastad av min Fader, och du ska två dina bfötter på avskilda platser längs vägen som ett vittnesbörd mot dem.

5 Och se och ge akt, jag akommer snart för att hålla bdom, för att övertyga alla om de gudlösa gärningar de har begått mot mig, såsom det är skrivet om mig i boken.

6 Och se, sannerligen säger jag dig att det inte är nödvändigt att du ger dig av förrän du har sörjt för dina barn och med omtanke sänt dem till biskopen i Sion.

7 Och om några år kan även du, om du önskar det av mig, fara upp till det goda landet för att besitta din arvedel.

8 Annars ska du fortsätta predika mitt evangelium atills du tas bort. Amen.