Skrifterna
Läran och förbunden 113


Kapitel 113

Svar på vissa frågor om Jesajas skrifter, givna av profeten Joseph Smith i eller i närheten av Far West i Missouri i mars 1838.

1–6: Isais stam, skottet därifrån och Isais rot förklaras; 7–10: Sions skingrade kvarlevor har rätt till prästadömet och kallas att vända tillbaka till Herren.

1 Vem är aIsais stam som det talas om i första, andra, tredje, fjärde och femte verserna i Jesajas elfte kapitel?

2 Sannerligen, så säger Herren: Det är Kristus.

3 Vad är skottet som det talas om i första versen i Jesajas elfte kapitel och som skulle komma av Isais stam?

4 Se, så säger Herren: Det är en tjänare i Kristi hand som delvis är en ättling av Isai, liksom av aEfraim, eller av Josefs hus, och på vilken stor bmakt är lagd.

5 Vad är Isais rot som det talas om i tionde versen i elfte kapitlet?

6 Se, så säger Herren: Det är en ättling av Isai liksom av Josef, som prästadömet och arikets nycklar rätteligen tillhör för att vara ett bbaner och för cinsamlingen av mitt folk i de sista dagarna.

7 Frågor från Elias Higbee: Vad menas med befallningen i Jesajas 52:a kapitels första vers, som lyder: ”Klä dig i din styrka, du Sion” – och vilket folk syftade Jesaja på?

8 Han syftade på dem som Gud i de sista dagarna skulle kalla, som skulle inneha prästadömets makt att bringa aSion tillbaka och återlösa Israel. Att klä sig i sin bstyrka är att klä sig i prästadömets myndighet, vilken hon, Sion, av härkomst har crätt till, och även att återfå den makt som hon hade förlorat.

9 Vad bör vi förstå med att Sion ska lösa banden från sin hals, enligt andra versen?

10 Vi bör förstå att den askingrade kvarlevan uppmanas att bvända tillbaka till den Herre varifrån de har fallit, och om de gör detta lovar Herren att han ska tala till dem eller ge dem uppenbarelser. Se sjätte, sjunde och åttonde versen. Banden kring hennes hals är Guds förbannelser över henne, eller Israels kvarleva i dess skingrade tillstånd bland icke-judarna.