Skrifterna
Läran och förbunden 110


Kapitel 110

Syner som uppenbarades för profeten Joseph Smith och Oliver Cowdery i templet i Kirtland i Ohio den 3 april 1836. Detta hände vid ett möte en sabbatsdag. Joseph Smiths historia berättar: ”På eftermiddagen biträdde jag de andra presidenterna vid utdelningen av Herrens måltid till församlingen, sedan vi tagit emot den av de tolv vars förmån det var att tjänstgöra vid det heliga bordet denna dag. Efter det att jag hade betjänat mina bröder drog jag mig tillbaka till talarstolen, där förhängena var sänkta, och i sällskap med Oliver Cowdery böjde jag mig i högtidlig och tyst bön. Sedan vi rest oss upp från bönen öppnade sig följande syn för oss båda.”

1–10: Herren Jehova visar sig i härlighet och godtar templet i Kirtland som sitt hus; 11–12: Både Mose och Elias visar sig och överlämnar sina nycklar och tidsutdelningar; 13–16: Elia återvänder och överlämnar nycklarna till sin tidsutdelning som Malaki lovade.

1 aSlöjan togs bort från våra sinnen och vårt förstånds bögon öppnades.

2 Vi såg Herren stående på talarstolens bröstvärn framför oss, och under hans fötter var ett golv belagt med rent guld, till färgen likt bärnsten.

3 Hans aögon var som en eldslåga, håret på hans huvud var vitt som ren snö, bhans ansikte lyste klarare än solen, och hans cröst var som ljudet av väldiga vattens brus, ja, dJehovas röst, som sa:

4 ”Jag är den aförste och den siste. Jag är den som blever. Jag är den som blev dödad. Jag är er cförespråkare inför Fadern.

5 Se, era synder är er aförlåtna. Ni är rena inför mig, lyft därför upp era huvuden och gläd er.

6 Låt era bröders hjärtan glädja sig och låt hela mitt folks hjärtan fröjda sig, de som av all sin kraft har abyggt detta hus åt mitt namn.

7 För se, jag har agodtagit detta bhus och mitt namn ska vara här, och jag ska i barmhärtighet uppenbara mig för mitt folk i detta hus.

8 Ja, jag ska avisa mig för mina tjänare och tala till dem med min egen röst om mitt folk håller mina bud och inte bvanhelgar detta cheliga hus.

9 Ja, tusendens och tiotusendens hjärtan ska storligen glädja sig till följd av de avälsignelser som ska utgjutas och den bbegåvning varmed mina tjänare har blivit begåvade i detta hus.

10 Och ryktet om detta hus ska sprida sig till främmande länder, och detta är början på välsignelsen som ska autgjutas över mitt folks huvuden. Ske alltså. Amen.”

11 Sedan denna asyn var förbi öppnades himlarna åter för oss och bMose visade sig för oss och överlämnade åt oss cnycklarna till Israels dinsamling från jordens fyra hörn och till att föra de tio stammarna från landet i enorr.

12 Därefter visade sig aElias och överlämnade bAbrahams evangeliums ctidsutdelning och sa att i oss och vår avkomma skulle alla släktled efter oss bli välsignade.

13 Sedan denna syn var förbi bröt ännu en stor och härlig syn fram för oss, för profeten aElia som btogs upp till himlen utan att smaka döden stod framför oss och sa:

14 ”Se, tiden är till fullo kommen om vilken Malakis mun talade, han som vittnade att han [Elia] skulle sändas innan Herrens stora och fruktansvärda dag kommer

15 för att avända fädernas hjärtan till barnen och barnens till fäderna, så inte hela jorden slås med en förbannelse.

16 Därför har denna tidsutdelnings nycklar överlämnats i era händer, och härigenom kan ni veta att Herrens stora och fruktansvärda adag är nära, ja, står vid dörren.”