Skrifterna
Läran och förbunden 14


Kapitel 14

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till David Whitmer i Fayette i New York i juni 1829. Familjen Whitmer hade blivit mycket intresserad av översättningen av Mormons bok. Profeten bosatte sig i Peter Whitmer den äldres hem, där han bodde tills översättningsarbetet slutförts och upphovsrätten till den förestående boken var tryggad. Tre av sönerna Whitmer hade alla fått ett vittnesbörd om verkets äkthet och blev mycket intresserade av vad som var deras personliga plikt. Denna uppenbarelse och de två följande (kapitel 15 och 16) gavs som svar på en förfrågan genom urim och tummim. David Whitmer blev senare ett av de tre vittnena till Mormons bok.

1–6: Arbetarna i vingården kommer att vinna frälsning; 7–8: Evigt liv är den största av Guds gåvor; 9–11: Kristus skapade himlarna och jorden.

1 aEtt stort och förunderligt verk ska påbörjas ibland människobarnen.

2 Se, jag är Gud. Ge akt på mitt ord, vilket är levande och kraftfullt, skarpare än ett tveeggat svärd, så att det skiljer både led och märg. Ge därför akt på mitt ord.

3 Se, fältet har redan vitnat till skörd. Låt därför den som vill skörda svinga sin skära av all sin kraft och skörda medan dagen varar, så att han kan samla evig frälsning åt sin själ i Guds rike.

4 Ja, den som svingar sin skära och skördar, han är kallad av Gud.

5 Om du därför ber mig ska du få, om du bultar ska det öppnas för dig.

6 Sök att frambringa och upprätta mitt Sion. Håll mina bud i allting.

7 Och om du ahåller mina bud och bhåller ut intill änden ska du få cevigt liv, vilken gåva är den största av alla Guds gåvor.

8 Och det ska ske att om du ber Fadern i mitt namn, i tro och med tillit, ska du få den aHelige Anden som inger vad du ska säga, för att du ska kunna stå som ett bvittne om de ting som du både ska chöra och se, och även för att du ska kunna förkunna omvändelse för detta släktled.

9 Se, jag är aJesus Kristus, den blevande Gudens cSon, som dskapade himlarna och ejorden, ett fljus som inte kan döljas i gmörkret.

10 Därför måste jag föra fram mitt evangeliums afullhet från bicke-judarna till Israels hus.

11 Och se, du är David, och du är kallad att hjälpa till. Och om du gör detta och är trofast, ska du välsignas både andligen och timligen, och stor ska din lön bli. Amen.