Skrifterna
Läran och förbunden 114


Kapitel 114

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Far West i Missouri den 11 april 1838.

1–2: Kyrkoämbeten som innehas av dem som inte är trofasta kommer att ges till andra.

1 Sannerligen, så säger Herren: Min tjänare David W. Patten är vis om han avslutar sina affärer så fort han möjligtvis kan och avyttrar sina handelsvaror, så att han i sällskap med andra, ja, med tolv, han själv inräknad, kan utföra en mission för mig nästa vår för att vittna om mitt namn och förkunna glada budskap för hela världen.

2 För sannerligen, så säger Herren: I den mån det finns sådana ibland er som förnekar mitt namn, ska andra sättas i deras ställe och få deras ämbete. Amen.