Studiehjälpmedel
Handpåläggning


Handpåläggning

Handlingen att lägga händerna på någons huvud som del av en prästadömsförrättning. Många prästadömsförrättningar utförs genom handpåläggning, till exempel ordinationer, välsignelser, välsignande av sjuka, konfirmationen av medlemskapet i kyrkan samt förlänande av den Helige Anden.