Studiehjälpmedel
Filisteer


Filisteer

I Gamla testamentet en stam som ursprungligen kom från Kaftor (Amos 9:7) och ockuperade det rika slättlandet på medelhavskusten mellan Jafo (Joppe) och den egyptiska öknen före Abrahams tid (1 Mos. 21:32). I många år pågick en militär kraftmätning mellan filisteerna och israeliterna. Så småningom blev Palestina, namnet på filisteernas besittningar, den välbekanta benämningen på hela det heliga landet.