Studiehjälpmedel
Jetro


Jetro

En gammaltestamentlig furste och präst i Midjan, som gav Mose ett hem sedan denne flytt från Egypten. Han kallas också Reguel (2 Mos. 2:18). Mose gifte sig senare med Jetros dotter Sippora (2 Mos. 3:1; 4:18; 18:1–12). Jetro lärde Mose att delegera (2 Mos. 18:13–27). Mose fick melkisedekska prästadömet av Jetro (L&F 84:6–7).