Studiehjälpmedel
Helga, helgelselagen


Helga, helgelselagen

Att inviga, heliggöra eller bli rättfärdig. Helgelselagen är en gudomlig princip varigenom män och kvinnor frivilligt ger sin tid, sina talanger och materiella tillgångar åt upprättandet och uppbyggandet av Guds rike.